Home
| 2d Werken
| 3d Werken
| Gemengde technieken
| Biografie
De mens heeft op allerlei gebied mogelijkheden om in te spelen op eigen levenssituatie of dat van anderen.
Die talenten zijn per individu verschillend en soms “onuitputtelijk.”
Deze website biedt je inzicht en keuzes om zelf aan de slag te gaan met je scheppende gaven op vooral beeldend gebied.
Eye-openers van creatieve talenten op muzikaal, verbaal en ander terrein laat ik aan de andere deskundige over.
Alle deze gaven hebben tenslotte een centrale functie binnen de menselijke samenleving = communicatie.
Creativiteit is een gave die ieder mens – gelovig of niet – van God heeft gekregen, lees je in Psalm 8

Heer, onze Heer, groot is uw macht, overal op aarde!
In de hemel klinkt een lied over uw macht. Zelfs kleine kinderen zingen over u.
Uw macht is zo groot dat u al uw vijanden verslaat.
Ik kijk naar de hemel die u hebt gemaakt.
Ik kijk naar de maan en de sterren die u daar een plaats hebt gegeven.
En ik denk: Een mens is niet belangrijk, en toch denkt u aan hem.
Een mens is maar klein, en toch vergeet u hem niet.
U hebt de mensen veel macht gegeven, ze zijn bijna zo machtig als goden!
Ze mogen heersen over alles op aarde. U hebt hun alles gegeven:
De schapen en de koeien, alle dieren op het land.
Ook de vogels in de lucht en de vissen in de zee, alle dieren in het water.
Heer, onze Heer, groot is uw macht, overal op aarde!